Демківська сільська рада

    

         Щиро вдячні Вам за те, що завітали на офіційний  веб-сайт Демківської сільської ради. 

  На сайті  ви  знайдете потрібні і корисні відомості про наше село, структуру сільської ради, її керівництво, діяльність депутатського корпусу, роботу соціальної сфери, прийняті  рішення та новини з життя села.

Просимо Вас проявляти активність у вирішенні проблем місцевого значення, в обговоренні проектів рішень і регуляторних актів та активніше висловлювати своє бачення у всіх сферах життя нашого села.

 

 

 
 

 

УКРАЇНА

ДЕМКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Рішення

  20 грудня 2019 року                                                          №41-2/VІІ

                                               

                                                     Про сільський бюджет

на 2020 рік

23302508000

код бюджету

 Керуючись Бюджетним кодексом України,Законом України «Про місцеве самоврядування»,Демківська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

       -доходи Демківського сільськогобюджету у сумі   3415297тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету    3402327тис.грн.,доходи спеціального фонду сільського бюджету

12 970 тис.грн.,згідно з додатком №1 цього рішення;

       -видатки Демківського сільськогобюджету у сумі   3415297.грн.,в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3319327.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету  95970 тис.грн.;

2.Затвердити  бюджетні  призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців  за бюджетними програмами ,у тому числі  по загальному  фонду

 3319357тис.грн., та спеціального фонду  95970 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

Затвердити  дефіцит загального фонду 83000тис.грн., профіцит загального фонду 83000тис.грн.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі 10,00тис.грн.

5.Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти у сумі 492930 тис.грн., згідно з додатком №5 цього рішення.

4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (д.4) на 2020 рік.

-інші субвенції  сільського бюджету з районного бюджету на утримання закладів культури на оплату праці у сумі- 80603 тис.грн.

-інші субвенції з районного бюджету на утримання закладів освіти у сумі  -125024 тис.грн.

6.Інші субвенції районному бюджету з сільського бюджету відділу освіти Демківської ЗОШ :392,2тис.грн.

- оплата праці обслуговуючому персоналу школи- 50,00 тис.грн.

-газопостачання у сумі -100,00тис.грн.;

-на харчування дітей у сумі  -50,00 тис.грн.;

-на утримання шкільного  автобуса у сумі –  112,2тис.грн.

-оздоровлення дітей -15,00тис.грн.

  - інші субвенції районному бюджету на заробітну плату  фахівця із соціальноїроботи у сумі-46 860 тис.грн.;

-інші субвенції районному бюджету  на районні програми у сумі-  30,00тис.грн.;

-інші субвенції  районному бюджету Драбівському ЦПМСД у сумі –  86,870 тис.грн.

-інші субвенції районному бюджетуДрабівській районні лікарні у сумі-

7.Затвердити на 2020 рік резервний фонд сільського бюджету  у сумі

 3,0 тис.грн..

8. Затвердити  перелік захищених статей видатків загальногог фонду  сільського бюджету на 2020 рік  за їх економічною структурою:

- оплата праці (код 2111);

-нарахування на оплату праці (код 2120);

-продукти харчування (код 2230);

-оплат комунальних послуг  та енергоносіїв (код 2270);

-соціальне забеспечення (код 2730)

-поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 26200)

9. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Демківській сільські раді  отримувати  у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття  тимчасових касових розривів  сільського бюджету, пов'язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду ,в межах  поточного бюджетного періоду за рахунокєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами    з обов'язковимїхповерненням до кінця поточного  бюджетного періоду.

10. Розпорядникомкоштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників  бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством У країни умов праці та розміру мінімальної заробітної плати: на проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,які споживаються бюджетними установами. Затвердити  ліміти  споживання  енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 

Додатки №1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

 

Секретар  сільської ради                                                  О.І.Низенко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії  Демківської сільської ради від 20.12.2019 року                       № 41-1/VIІ                                   Секретар сільської ради

________О.НИЗЕНКО                        

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ДЕМКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2020рік

    Програма соціально-економічного розвитку території сільської ради на 2020 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

   У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2020рік, спрямовані на розвиток сіл – роботи з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, наповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Кантакузівкаі   Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарськими підприємствами.

   У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесієюДемківської  сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

  Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

  Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:                 

 • розвиток сільського футболу;
 • ліквідація  стихійних  сміттєзвалищ;
 • благоустрій кладовищ.

   Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою  сіл Демки та Новомиколаївка, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів,  підвищення рівня надання послуг  сільськогосподарськими товаровиробниками.

 

 

 

ІІ. Соціальна сфера

2.1. Демографічна ситуація

     Демографічна ситуація, що склалась на територіїсільської ради, характеризується зменшенням населення.

   Як і загалом в Україні, по  Демківській  сільській раді  смертність перевищує народжуваність, так в 2019році народилося 5  дітей, померло 22особи.

    Станом на 01 січня2020року в селі  Демки зареєстровано 716  осіб, в с.Новомиколаївка 188 осіб..

    Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб

 • всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 • запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;
 • створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
 • забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;
 • поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;
 • проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;
 • попередження соціального сирітства.

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

   У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

   Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей сіл сільської ради. Слід відмітити статистику:

 • Багатодітні сім'ї  – 15/64;
 • діти-інваліди –6;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 0;
 • неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 1;
 • діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх - 0.

   

    Виконавчим комітетом сільської ради, центром соціальних служб надаються постійні послуги сім’ям, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. На  2020  рік  передбачено субвенцію районному бюджету на оплату праці  фахівця  соціальної  роботи  Драбівського  районного  центру  соціальних  служб        для  сім’ї,  дітей  та  молодіу сумі 46860 грн. Основними  засадами  надання  соціальних  послуг  є:

              сприяння  особам,  що  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  які  вони  не  в  змозі  подолати  за  допомогою  наявних  засобів  і  можливостей;

               - попередження  виникнення  складних  життєвих  обставин;

              створення  умов  для  самостійного  розв’язання  життєвих  проблем,  що                           виникають.

   

Основні завдання та заходи на 2020рік:

    Вмежах своїх повноважень та можливостей сільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селах ставить перед собою та Драбівським районнимцентромсоціальних служб длясім'ї, дітейта молоді такі завдання:

 

 

Зміст завдання

1

Надання матеріальної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім`ям та сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, що перебувають під соціальним супроводом соціальних працівників Центру

2

Надання цільової матеріальної допомоги на вирішення проблем сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

3

Забезпечити раннє виявлення сімей в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, та організувати соціальний супровід таких сімей. Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що перебувають під соціальним супроводом Центру  та до клієнтів Центру, а також з виробничою необхідністю. У разі  виявлення насильства у сім`ї перевезення потерпілих у безпечні місця. Оплата послуг водія.

4

Святкування та надання подарунків до дня Святого Миколая, Новорічних  свят для дітей, що перебувають під соціальним супроводом, проведення Міжнародного Дня сім`ї, Міжнародного Дня захисту дітей

5

Надання допомоги до Дня інвалідів, до Дня знань (транспортні витрати, подарунки, придбання канцтоварів для малозабезпечених, багатодітних сімей тощо).

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

   . На території сільської ради  працюють:

 ТОВ «Атлантик -Фармз -2»,ПСП «Опал»,ФГ «Нива»

      У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачається здійснення заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • залучення на безоплатній основі до громадських робіт осіб, що перебувають на обліку у державній службі зайнятості;
 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
 • зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку немає роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб;
 •  сприяння розвитку підприємництва.

ІІІ. Гуманітарна сфера

3.1. Охорона здоров’я

         На території  Демківської  сільської ради для надання медичної допомоги населенню функціонує Демківська АЗПСМ,  Новомиколаївський  фельдшерсько-акушерський пункт, які  забезпечені  необхідними медичними препаратами, холодильниками, тонометрами, вагами для дітей, глюкометром, електрокардіографом, безперебійно працює телефон. В Демківські АЗПСМ працює денний стаціонар на 4 ліжка,лабораторія. Опалення –  електричне.

Основні завдання та заходи на 2020рік:

 

 

   На території  Демківської  сільської ради функціонує   Демківська  ЗОШ І-ІІІ ступенів   в якому навчається 98 учнів та ДДЗ «Оксанка» в якому перебуває 23  дошкільнят. Педагогічний колектив школи постійно працює над поліпшенням якісного навчання учнів, забезпеченням максимуму можливостей для реалізації їхнього інтелектуального потенціалу. У  школіпрацює 17педагогічних працівників.

      13вчителівмають повну вищу освіту. Поряд із досвідченими вчителями працюють3 які мають  середню спеціальну  освіту,  1 педагог  має  незакінчену вищу освіту.

     В  Демківські ЗОШ І-ІІІ ступенів  діє 12 навчальних кабінетів.До послуг учнів є бібліотека, спортивний зал, стадіон, ігрові майданчики, майстерня, їдальня, комп’ютерний клас на 13робочих місць. Школа підключена до мережі Інтернет.

     Учні школи мають можливість відвідувати футбольну та волейбольну секції.

    Гуртковою роботою охоплюються всі бажаючі, в тому числі і категорійні діти, навчання здійснюється безкоштовно. Вихованці гуртків берутьактивну участь у проведенні урочистих заходів у селі та на районному рівні.

     Влітку 2019року при школі працював літній табір відпочинку, де оздоровлювались діти різних вікових категорій. З  районного бюджету на оздоровлення дітей було направлено кошти в сумі    в сумі  15000 гривень.

     На належному рівні організовано гаряче харчування учнів. Ним охоплено 100%відсотків дітей. Здешевлення обідів здійснюється за рахунок батьківської  плати. Діти пільгових категорій харчуються за рахунок субвенції сілької ради.

        Протягом липня-серпня 2019 року у школі відремонтовано всі приміщення.

   В навчальному закладі створені всі умови для повноцінного життя та розвитку дитини. Основною метою в роботі працівників установи  є охорона життя і зміцнення і здоров’я дітей, створення в групі оптимального режиму для фізичного розвитку дітей, розвиток пізнавальної активності, створення домашнього затишку для задоволення потреб їх підопічних.

Основні завдання та заходи на 2020рік:

Виділена субвенція для утримання Драбівського ЦПМСД  у сумі -86870,00 грн. а саме:

-         На поповнення інтернету -2500,00 грн.

-         На повірку техніки -1370,00 грн.

-         Канцтовари -1000,00 грн.

-         Стрічка ЕКГ -500 грн.

-         Повірка вогнегасників -400,00грн.

-         Реактиви-3000,00 грн.

-         Гінекологічні набори- 2000,00 грн.

-         Поліативна допомога – 20000,00 грн.

-         Допомога пільговим категоріям -15000,00 грн.

-         Оплата праці м/с фізкабінету ,лаборанта -40000,00 грн.

-         Придбання реактивів -4500,00 грн.

    ● здійснювати допомогу на нагальні потреби школи за рахунок  коштів,  одержаних від  соціальних  угод  та  субвенцій  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА.

     Школа перебеваєна утриманні відділу освіти Драбівської РДА.Техперсонал утримується за рахунок   відділу освіти.

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Вартість тис. грн

 

Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА 

 392200

 

 392200

1

 на оплату природного газу на опалення

 100000

-

100000

2

на  обслуговування шкільного автобуса,зарплата водію  

 112200

-

 112200

 

 Дошка мультимедійна НУШ

 

 

 

3

на безкоштовне харчування окремих категорій учнів                 

  50000

-

                   50000

4

 Оздоровлення

15000 

-

 15000

5

на заробітну плату технічному персоналу  Демківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

50000

-

                    50000

6

поточний ремонт приміщення школи

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

     3.3. Культура та духовність

    Сільська рада значну увагу приділяє питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродження осередків традиційної народної

творчості. На території сільської ради діють:

 •  Демківський  сільський будинок культури;
 •  Демківська  сільська бібліотека.
 • Новомиколаївський сільський клуб:
 • Новомиколаївська бібліотека 

     Зайнятість працівників культури у 2020році становить:

 Демківський БК – директор – 1,0ставки;

- художній керівник – 0,5 ставки;

 -Демківська сільська бібліотека – 05ставки

 -Новомиколаївський сільський клуб директор  -0,5 ставки

-Новомиколаївська сільська бібліотека -0,25 ставки

          ПриДемківському Будинку культури діє  колектив « Демківчанка».     В будинку культуридля молоді організовано проведення вечорів танців, діє гурток художньої самодіяльності,учасникиякого берутьактивну участь у районних, обласних та міжнародних конкурсах і фестивалях, проведенні районного огляду конкурсу «Таланти твої Драбівщино», а також виступаютьперед жителями села в дні відзначення свят.

 Фізична культура і спорт

   На території сільської ради створено умови для занять фізкультурою і спортом. Спортмайданчик та спортивний зал знаходиться на території школи. На території села є стадіон де проводяться змагання по футболу. Виконком сільської ради разом з дирекцією школи проводить роботу по належному утриманню спортивних споруд.

    Сільськаспортивні команди постійно беруть участь у змаганнях «Найспортивніше село.     

    Для проведення заходів з розвитку  фізичної культури та спорту з сільського бюджету на  2020рік планується виділитикошти в сумі 5000 гривень.

 

Основні завдання та заходи на 2020рік:

Назва заходу що фінансується з сільського бюджету

Вартість, тис. грн.

 

 

 

2

Участь сільської команди у районних змаганнях  «Найспортивніше село»

 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом

5000

 IVОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

     Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

    Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

   Основними по наповненню сільського бюджету є доходи по платі за землю (оренда, податок).

 Основні завдання та заходи на 2020 рік:

        • забезпечити виконання доходної частини бюджету;

       • забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;

       • внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати;

       • економно  використовувати кошти видаткової частини сільського бюджету, що  дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села.

Очікувані результати:

       • стабільне функціонування бюджетної системи;

       •  збільшення доходної частини сільського бюджету;

       • підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах;

       • покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціальної сфери.

4.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій)

     З метою наведення та підтримки належного санітарного стану  в населених пунктах проводяться загально-сільські суботники, весняні толоки. Щочетверга працівники установ та організацій прибирають закріплені за ними території.

         

 Проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. .

       Депутати сільської ради, члени виконкому, вчителі проводять роз’яснюючу роботу серед населення і самі беруть участь в заходах з питань охорони навколишнього середовища.

 У видатках сільського бюджету на 2020рік плануються кошти в сумі 10000грн. резервного фонду для проведення видатків по ліквідації наслідків стихійних лих,  надзвичайних ситуацій.

 

Основні завдання та заходи на 2020  рік:

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Кошти державного бюджету

Вартість тис. грн

1

Оплата робіт по благоустрою

12000 

-

-

12000 

2

Придбання матеріалів

     20782,00

-

-

 20782,00

3

 

 

-

-

 

4

Обслуговування вуличного освітлення

85200

-

-

  85200

5

 

 

 

 

 

6

Поточний ремонт  вуличного освітлення

 -

-

-

 -

7

Ремонт фасаду амбулаторії

57000

-

-

57000

8

Ремонт пам´ятників,озеленення

55000

-

-

55000

9

Оплата за використану електроенергію

 74300

-

-

 74300

10

Сплата податку за забруднення навколишнього природного середовища

 -

-

-

 -

 

Всього

 304282

-

-

 304282

 

Очікуваний результат:

- забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

- наведення благоустрою на сільських кладовищах;

- забезпечення благоустрою та естетичної привабливості сільської території.

 

 V.Співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних ділянок.

    Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними.

    Загальна площа земель  Демківської  сільської ради становить 5161,7га,з них  4646,5 гасільськогосподарських угідь, в тому числі  442,21 га ріллі, 37.0га багаторічних насаджень. Сільськогосподарським виробництвом на території сільської ради займаються: ТОВ « Атлантик-Фармз 2»,  ПСП« Опал»,ФГ «Нива» та одноосібників-56.    Демківськоюсільською радою проводиться робота по оформленню технічної документації по відводу земельних ділянок у власність громадян для ведення особистого селянського господарства.ТОВ «  Атлантик-Фармз 2»  орендує  507,0 га.

 

     З власниками земельних паїв заключені  договори оренди. Розрахунок за 2020рік проведено на 100% в грошовій чи натуральній формі. Всі землі державної власності передані в оренду.

      Коштів у місцевому бюджеті не вистачає. Водночас органи місцевого самоврядування обвішані повноваженнями без найменшого врахування того, чи здатні вони їх виконувати самі. І тут на допомогу їм повинні прийти товаровиробники (орендарі, які орендують земельні ділянки). Підписання соціальних угод між виконкомом сільської ради та орендарями земельних часток дає надію на співпрацю в розвитку соціальної інфраструктури села, посиленню соціального захисту власників паїв, дає змогу утримувати та розвивати заклади соціально-культурної сфери села, надавати послуги по благоустрою населених пунктів. Проаналізувавши соціальні угоди ( в разі їх 100% підписання) з розрахунку 150 гривень за гектар.

     Звичайно цих коштів не вистачить щоб вирішити проблемніпитання, але зберегти те, що існує,можна.

    

    VI.Соціальний захист і зайнятість населення

             Виконавчий комітет сільської ради приділятиме значну увагу питанню соціального захисту населення, постійно забезпечуватиме  адресну підтримку  соціально  незахищених  верств  населення.

              Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту.

              По категоріях:

 

 • солдатські вдови та члени сім’ї загиблих – 2,
 • учасники війни– 4,
 • діти війни – 82,
 • інваліди загального захворювання  - 46,
 • інваліди з дитинства – 6,
 • одинокі громадяни похилого віку –58 .

Багатодітних сімей - 15(в них  64 дітей),

Неповних сімей – 12(в них неповнолітніх дітей 14),

Значна більшість з перелічених категорій населення потребує соціального захисту. Виконавчим комітетом сільської ради надається допомога у оформленні документів на одержання соціальних допомог.

 Надавалась допомога до Дня людей похилого вікув сумі -12500  грн,, до Дня інвалідів  та учасників ЧАЕС в сумі -  9500   грн.

Рішеннями виконавчого комітету сільської ради надано матеріальну допомогу на лікування жителям села на загальну суму  грн.учасникам АТО  в кількості 16 осіб виділена допомога в натуральній формі на  суму 14400,00    грн..

20 одинокихгромадян похилого віку перебуваютьна обслуговуванні соціальнихпрацівниківвід Драбівського територіального центру. Бажаючим надається допомога у організації завезення палива, обробітку присадибних ділянок.

        Жителі села, в яких немає природного газу, забезпечені твердим паливом, скрапленим газом.

       Сільською радою надаватиметься допомога  в оформленні субсидій на покриття комунальних витрат.

      Жителям села,  що опинилися в складних життєвих обставинах, надаватиметься матеріальна допомога.  В зв’язку з низьким рівнем життя населення на 2020рік заплановано видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення в сумі  100 000грн. 

На оплату праці фахівця з соціальної роботи направлена   субвенція районному бюджету в сумі  46860 грн.

 VII.Зміцнення правопорядку та профілактика злочинності.

       Організація роботи з населенням, є  однією з важливих умов успішного вирішення поставлених перед виконкомом сільської ради завдань щодо посилення боротьби зі злочинністю та зміцненню правопорядку.

      

За 2019 рік  злочинів кримінального характеру на території сільської ради не зареєстровано.

       Дільничним інспектором спільно з членами виконкому сільської ради ведеться роз’яснююча робота серед населення щодо профілактики злочинності, шляхом проведення, щомісяця єдиних днів профілактики правопорушень.

     З метою запобігання бездоглядності неповнолітніх та забезпечення контролю за роботою закладів торгівлі, розважальних закладів ,  обмежено перебування дітей до 16 років у вечірній час після 22.00 год. біля розважальних закладів та закладів торгівлі.

При виконкомі сільської ради створено громадське формування з охорони громадського порядку в кількості  13членів. Члени громадського формування виходять на чергування у вихідні та святкові дні.

      Членами виконкому, спільно з членами батьківського комітету та членами громадського формування проводяться рейди перевірки місць відпочинку молоді, з метою виявлення осіб схильних до правопорушень.

 Демківська  сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування, перш за все  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

       І нам би хотілося, щоб територіальні громади існували не лише на рівні Конституції і законів, а й у житті. Щоб наші громадяни відчули себе причетними до вирішення питань самоврядування, зрозуміли, що ми можемо спільно вирішувати ці питання так, як ми цього хочемо.

 

Секретар виконкому                                             Олена НИЗЕНКО

 

                                                          

 ДЕМКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

                   ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                             Рішення

 

  20грудня2019року                                                                     № 41-18/VІІ

 

Про Програмублагоустрою

Демківської   сільської ради на 2020 рік   

 

У відповідності до Закону України  «Про відходи» від 05.03.1998                           № 187/98-ВР, Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму благоустрою території  Демківськоїсільської ради на 2020 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію                з питань дотримання законодавства, планування місцевого бюджету, соціально-економічного розвитку села.

 

  Секретар сільської ради                                             Олена НИЗЕНКО

                                                                                   Затверджено рішенням

 Демківськоїсільської ради

від20.12.2019року  № 41-18/VIІ

Програма

 

благоустрою території  Демківської  сільської ради  на 2020 рік

 

І. Назва програми: Програма благоустрою  Демківської  сільської ради на 2020 рік

ІІПідстава для прийняття рішення про розробку Програми:

-         п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-         Закон України «Про відходи» від 05.03.1998;

-         Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004

ІІІМета Програми:

- забезпечити освітлення вулиць в нічний час;

- забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг;

- покращення транспортного обслуговування населення;

-вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій  основі покращення санітарного стану населених пунктів;

- розчистка вулиць та доріг загального користування від самосійних дерев та кущів;

- вирубування чагарників на території сільської ради;

- випилювання аварійних дерев;

- впорядкування кладовищ;

- проведення озеленення населених пунктів;

- виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

ІVВиконавці Програми:

-         Виконком  Демківської сільської ради;

-         підрядні дорожнобудівельні організації;

-          Демківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

-         підприємства територіально підпорядковані сільській раді;

-         домовласники;

-         основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

        VОсновні Програмні заходи:

-                 капітальний  ремонт вулиць;

-                 поточний ремонт вулиць;

-                 збирання, вивезеннята утилізація твердих побутових відходів;

-                 розчистка вулиць від снігу;

-                 розчистка вулиць та доріг загального користування від самосійних дерев та кущів;

-                 випилювання аварійних дерев;

-                 вирубування чагарників на території сільської ради;

-                 ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;

-                 санітарна очистка кладовищ;

-                 вирубування чагарників на території сільської ради;

-                 висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

VІ. Обсяги та джерела фінансування

З метою реалізації Програми благоустрою  Демківської  сільської ради передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2020 рік    

 

-         придбання  матеріалів для наведення санітарного стану  на території сільських кладовищ, придбання матеріалів для поточного ремонту  пам’ятників 55 000,00грн.    

 -  оплата за вуличне освітлення  -  82800 грн.

 -ремонт пам´ятників та  озеленення-55000 грн

- придбання  матеріалів-20782,00 грн.

  -     40 000,00грн- обслуговування вуличного  освітлення;

-ремонт доріг місцевого значення-500 000 ,00 грн.

-вуличне освітлення-120 000,00 грн.

Фінансування можливо буде збільшено за рахунок додаткових надходжень до бюджету сільської ради.

 

VІІ. Очікувані результати реалізації Програми.

При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населеного пунктув нічний час.

 

Паспорт програми

1.Назва  Благоустрій  Демківської сільської ради на 2020рік

2.Підстава для розробки — п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України «Про відходи» від 05.03.1998.;Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004.

3.Замовник програми – Виконком  Демківської  сільської ради

4. Мета — забезпечити освітлення вулиць в нічний час; забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів; виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

5. Початок – 2020 рік, закінчення — 2020 рік

6. Етап виконання – 2020 рік

7. Загальні обсяги фінансування, втому числі видатки сільського бюджету  –  255582,00 грн.

 

8Очікувані результати виконання — При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населених пунктів в нічний час.

9Контроль за виконанням – постійна комісія з питань планування місцевого бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку   Демківськоїсільської ради

10Строк звітності — щоквартально

 

 

 

Секретар сільської ради                                  Олена НИЗЕНКО

 


 

УКРАЇНА

ДЕМКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Рішення

  20 грудня 2019 року                                                          №41-2/VІІ

                                               

                                                     Про сільський бюджет

на 2020 рік

23302508000

код бюджету

 Керуючись Бюджетним кодексом України,Законом України «Про місцеве самоврядування»,Демківська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

       -доходи Демківського сільськогобюджету у сумі   3415297тис.грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету    3402327тис.грн.,доходи спеціального фонду сільського бюджету

12 970 тис.грн.,згідно з додатком №1 цього рішення;

       -видатки Демківського сільськогобюджету у сумі   3415297.грн.,в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3319327.грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету  95970 тис.грн.;

2.Затвердити  бюджетні  призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців  за бюджетними програмами ,у тому числі  по загальному  фонду

 3319357тис.грн., та спеціального фонду  95970 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

Затвердити  дефіцит загального фонду 83000тис.грн., профіцит загального фонду 83000тис.грн.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі 10,00тис.грн.

5.Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти у сумі 492930 тис.грн., згідно з додатком №5 цього рішення.

4.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (д.4) на 2020 рік.

-інші субвенції  сільського бюджету з районного бюджету на утримання закладів культури на оплату праці у сумі- 80603 тис.грн.

-інші субвенції з районного бюджету на утримання закладів освіти у сумі  -125024 тис.грн.

6.Інші субвенції районному бюджету з сільського бюджету відділу освіти Демківської ЗОШ :392,2тис.грн.

- оплата праці обслуговуючому персоналу школи- 50,00 тис.грн.

-газопостачання у сумі -100,00тис.грн.;

-на харчування дітей у сумі  -50,00 тис.грн.;

-на утримання шкільного  автобуса у сумі –  112,2тис.грн.

-оздоровлення дітей -15,00тис.грн.

  - інші субвенції районному бюджету на заробітну плату  фахівця із соціальноїроботи у сумі-46 860 тис.грн.;

-інші субвенції районному бюджету  на районні програми у сумі-  30,00тис.грн.;

-інші субвенції  районному бюджету Драбівському ЦПМСД у сумі –  86,870 тис.грн.

-інші субвенції районному бюджетуДрабівській районні лікарні у сумі-

7.Затвердити на 2020 рік резервний фонд сільського бюджету  у сумі

 3,0 тис.грн..

8. Затвердити  перелік захищених статей видатків загальногог фонду  сільського бюджету на 2020 рік  за їх економічною структурою:

- оплата праці (код 2111);

-нарахування на оплату праці (код 2120);

-продукти харчування (код 2230);

-оплат комунальних послуг  та енергоносіїв (код 2270);

-соціальне забеспечення (код 2730)

-поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 26200)

9. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Демківській сільські раді  отримувати  у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів України :

- позики на покриття  тимчасових касових розривів  сільського бюджету, пов'язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду ,в межах  поточного бюджетного періоду за рахунокєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами    з обов'язковимїхповерненням до кінця поточного  бюджетного періоду.

10. Розпорядникомкоштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників  бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством У країни умов праці та розміру мінімальної заробітної плати: на проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,які споживаються бюджетними установами. Затвердити  ліміти  споживання  енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 

Додатки №1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

 

 

Секретар  сільської ради                                                  О.І.Низенко

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії  Демківської сільської ради від 20.12.2019 року                       № 41-1/VIІ                                   Секретар сільської ради

________О.НИЗЕНКО                        

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ДЕМКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2020рік

    Програма соціально-економічного розвитку території сільської ради на 2020 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

   У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2020рік, спрямовані на розвиток сіл – роботи з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, наповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Кантакузівкаі   Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарськими підприємствами.

   У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесієюДемківської  сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

  Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

  Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:                 

 • розвиток сільського футболу;
 • ліквідація  стихійних  сміттєзвалищ;
 • благоустрій кладовищ.

   Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою  сіл Демки та Новомиколаївка, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів,  підвищення рівня надання послуг  сільськогосподарськими товаровиробниками.

 

 

 

ІІ. Соціальна сфера

2.1. Демографічна ситуація

     Демографічна ситуація, що склалась на територіїсільської ради, характеризується зменшенням населення.

   Як і загалом в Україні, по  Демківській  сільській раді  смертність перевищує народжуваність, так в 2019році народилося 5  дітей, померло 22особи.

    Станом на 01 січня2020року в селі  Демки зареєстровано 716  осіб, в с.Новомиколаївка 188 осіб..

    Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб

 • всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 • запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;
 • створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
 • забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;
 • поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;
 • проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;
 • попередження соціального сирітства.

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

   У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

   Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей сіл сільської ради. Слід відмітити статистику:

 • Багатодітні сім'ї  – 15/64;
 • діти-інваліди –6;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 0;
 • неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 1;
 • діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх - 0.

   

    Виконавчим комітетом сільської ради, центром соціальних служб надаються постійні послуги сім’ям, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. На  2020  рік  передбачено субвенцію районному бюджету на оплату праці  фахівця  соціальної  роботи  Драбівського  районного  центру  соціальних  служб        для  сім’ї,  дітей  та  молодіу сумі 46860 грн. Основними  засадами  надання  соціальних  послуг  є:

              сприяння  особам,  що  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  які  вони  не  в  змозі  подолати  за  допомогою  наявних  засобів  і  можливостей;

               - попередження  виникнення  складних  життєвих  обставин;

              створення  умов  для  самостійного  розв’язання  життєвих  проблем,  що                           виникають.

   

Основні завдання та заходи на 2020рік:

    Вмежах своїх повноважень та можливостей сільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селах ставить перед собою та Драбівським районнимцентромсоціальних служб длясім'ї, дітейта молоді такі завдання:

 

 

Зміст завдання

1

Надання матеріальної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім`ям та сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, що перебувають під соціальним супроводом соціальних працівників Центру

2

Надання цільової матеріальної допомоги на вирішення проблем сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

3

Забезпечити раннє виявлення сімей в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, та організувати соціальний супровід таких сімей. Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що перебувають під соціальним супроводом Центру  та до клієнтів Центру, а також з виробничою необхідністю. У разі  виявлення насильства у сім`ї перевезення потерпілих у безпечні місця. Оплата послуг водія.

4

Святкування та надання подарунків до дня Святого Миколая, Новорічних  свят для дітей, що перебувають під соціальним супроводом, проведення Міжнародного Дня сім`ї, Міжнародного Дня захисту дітей

5

Надання допомоги до Дня інвалідів, до Дня знань (транспортні витрати, подарунки, придбання канцтоварів для малозабезпечених, багатодітних сімей тощо).

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

   . На території сільської ради  працюють:

 ТОВ «Атлантик -Фармз -2»,ПСП «Опал»,ФГ «Нива»

      У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачається здійснення заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • залучення на безоплатній основі до громадських робіт осіб, що перебувають на обліку у державній службі зайнятості;
 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
 • зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку немає роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб;
 •  сприяння розвитку підприємництва.

ІІІ. Гуманітарна сфера

3.1. Охорона здоров’я

         На території  Демківської  сільської ради для надання медичної допомоги населенню функціонує Демківська АЗПСМ,  Новомиколаївський  фельдшерсько-акушерський пункт, які  забезпечені  необхідними медичними препаратами, холодильниками, тонометрами, вагами для дітей, глюкометром, електрокардіографом, безперебійно працює телефон. В Демківські АЗПСМ працює денний стаціонар на 4 ліжка,лабораторія. Опалення –  електричне.

Основні завдання та заходи на 2020рік:

 

 

   На території  Демківської  сільської ради функціонує   Демківська  ЗОШ І-ІІІ ступенів   в якому навчається 98 учнів та ДДЗ «Оксанка» в якому перебуває 23  дошкільнят. Педагогічний колектив школи постійно працює над поліпшенням якісного навчання учнів, забезпеченням максимуму можливостей для реалізації їхнього інтелектуального потенціалу. У  школіпрацює 17педагогічних працівників.

      13вчителівмають повну вищу освіту. Поряд із досвідченими вчителями працюють3 які мають  середню спеціальну  освіту,  1 педагог  має  незакінчену вищу освіту.

     В  Демківські ЗОШ І-ІІІ ступенів  діє 12 навчальних кабінетів.До послуг учнів є бібліотека, спортивний зал, стадіон, ігрові майданчики, майстерня, їдальня, комп’ютерний клас на 13робочих місць. Школа підключена до мережі Інтернет.

     Учні школи мають можливість відвідувати футбольну та волейбольну секції.

    Гуртковою роботою охоплюються всі бажаючі, в тому числі і категорійні діти, навчання здійснюється безкоштовно. Вихованці гуртків берутьактивну участь у проведенні урочистих заходів у селі та на районному рівні.

     Влітку 2019року при школі працював літній табір відпочинку, де оздоровлювались діти різних вікових категорій. З  районного бюджету на оздоровлення дітей було направлено кошти в сумі    в сумі  15000 гривень.

     На належному рівні організовано гаряче харчування учнів. Ним охоплено 100%відсотків дітей. Здешевлення обідів здійснюється за рахунок батьківської  плати. Діти пільгових категорій харчуються за рахунок субвенції сілької ради.

        Протягом липня-серпня 2019 року у школі відремонтовано всі приміщення.

   В навчальному закладі створені всі умови для повноцінного життя та розвитку дитини. Основною метою в роботі працівників установи  є охорона життя і зміцнення і здоров’я дітей, створення в групі оптимального режиму для фізичного розвитку дітей, розвиток пізнавальної активності, створення домашнього затишку для задоволення потреб їх підопічних.

Основні завдання та заходи на 2020рік:

Виділена субвенція для утримання Драбівського ЦПМСД  у сумі -86870,00 грн. а саме:

-         На поповнення інтернету -2500,00 грн.

-         На повірку техніки -1370,00 грн.

-         Канцтовари -1000,00 грн.

-         Стрічка ЕКГ -500 грн.

-         Повірка вогнегасників -400,00грн.

-         Реактиви-3000,00 грн.

-         Гінекологічні набори- 2000,00 грн.

-         Поліативна допомога – 20000,00 грн.

-         Допомога пільговим категоріям -15000,00 грн.

-         Оплата праці м/с фізкабінету ,лаборанта -40000,00 грн.

-         Придбання реактивів -4500,00 грн.

    ● здійснювати допомогу на нагальні потреби школи за рахунок  коштів,  одержаних від  соціальних  угод  та  субвенцій  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА.

     Школа перебеваєна утриманні відділу освіти Драбівської РДА.Техперсонал утримується за рахунок   відділу освіти.

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Вартість тис. грн

 

Субвенція  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА 

 392200

 

 392200

1

 на оплату природного газу на опалення

 100000

-

100000

2

на  обслуговування шкільного автобуса,зарплата водію  

 112200

-

 112200

 

 Дошка мультимедійна НУШ

 

 

 

3

на безкоштовне харчування окремих категорій учнів                 

  50000

-

                   50000

4

 Оздоровлення

15000 

-

 15000

5

на заробітну плату технічному персоналу  Демківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

50000

-

                    50000

6

поточний ремонт приміщення школи

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

     3.3. Культура та духовність

    Сільська рада значну увагу приділяє питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродження осередків традиційної народної

творчості. На території сільської ради діють:

 •  Демківський  сільський будинок культури;
 •  Демківська  сільська бібліотека.
 • Новомиколаївський сільський клуб:
 • Новомиколаївська бібліотека 

     Зайнятість працівників культури у 2020році становить:

 Демківський БК – директор – 1,0ставки;

- художній керівник – 0,5 ставки;

 -Демківська сільська бібліотека – 05ставки

 -Новомиколаївський сільський клуб директор  -0,5 ставки

-Новомиколаївська сільська бібліотека -0,25 ставки

          ПриДемківському Будинку культури діє  колектив « Демківчанка».     В будинку культуридля молоді організовано проведення вечорів танців, діє гурток художньої самодіяльності,учасникиякого берутьактивну участь у районних, обласних та міжнародних конкурсах і фестивалях, проведенні районного огляду конкурсу «Таланти твої Драбівщино», а також виступаютьперед жителями села в дні відзначення свят.

 Фізична культура і спорт

   На території сільської ради створено умови для занять фізкультурою і спортом. Спортмайданчик та спортивний зал знаходиться на території школи. На території села є стадіон де проводяться змагання по футболу. Виконком сільської ради разом з дирекцією школи проводить роботу по належному утриманню спортивних споруд.

    Сільськаспортивні команди постійно беруть участь у змаганнях «Найспортивніше село.     

    Для проведення заходів з розвитку  фізичної культури та спорту з сільського бюджету на  2020рік планується виділитикошти в сумі 5000 гривень.

 

Основні завдання та заходи на 2020рік:

Назва заходу що фінансується з сільського бюджету

Вартість, тис. грн.

 

 

 

2

Участь сільської команди у районних змаганнях  «Найспортивніше село»

 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом

5000

 IVОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

     Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

    Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

   Основними по наповненню сільського бюджету є доходи по платі за землю (оренда, податок).

 Основні завдання та заходи на 2020 рік:

        • забезпечити виконання доходної частини бюджету;

       • забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;

       • внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати;

       • економно  використовувати кошти видаткової частини сільського бюджету, що  дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села.

Очікувані результати:

       • стабільне функціонування бюджетної системи;

       •  збільшення доходної частини сільського бюджету;

       • підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах;

       • покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціальної сфери.

4.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій)

     З метою наведення та підтримки належного санітарного стану  в населених пунктах проводяться загально-сільські суботники, весняні толоки. Щочетверга працівники установ та організацій прибирають закріплені за ними території.

         

 Проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. .

       Депутати сільської ради, члени виконкому, вчителі проводять роз’яснюючу роботу серед населення і самі беруть участь в заходах з питань охорони навколишнього середовища.

 У видатках сільського бюджету на 2020рік плануються кошти в сумі 10000грн. резервного фонду для проведення видатків по ліквідації наслідків стихійних лих,  надзвичайних ситуацій.

 

Основні завдання та заходи на 2020  рік:

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Кошти державного бюджету

Вартість тис. грн

1

Оплата робіт по благоустрою

12000 

-

-

12000 

2

Придбання матеріалів

     20782,00

-

-

 20782,00

3

 

 

-

-

 

4

Обслуговування вуличного освітлення

85200

-

-

  85200

5

 

 

 

 

 

6

Поточний ремонт  вуличного освітлення

 -

-

-

 -

7

Ремонт фасаду амбулаторії

57000

-

-

57000

8

Ремонт пам´ятників,озеленення

55000

-

-

55000

9

Оплата за використану електроенергію

 74300

-

-

 74300

10

Сплата податку за забруднення навколишнього природного середовища

 -

-

-

 -

 

Всього

 304282

-

-

 304282

 

Очікуваний результат:

- забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

- наведення благоустрою на сільських кладовищах;

- забезпечення благоустрою та естетичної привабливості сільської території.

 

 V.Співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних ділянок.

    Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними.

    Загальна площа земель  Демківської  сільської ради становить 5161,7га,з них  4646,5 гасільськогосподарських угідь, в тому числі  442,21 га ріллі, 37.0га багаторічних насаджень. Сільськогосподарським виробництвом на території сільської ради займаються: ТОВ « Атлантик-Фармз 2»,  ПСП« Опал»,ФГ «Нива» та одноосібників-56.    Демківськоюсільською радою проводиться робота по оформленню технічної документації по відводу земельних ділянок у власність громадян для ведення особистого селянського господарства.ТОВ «  Атлантик-Фармз 2»  орендує  507,0 га.

 

     З власниками земельних паїв заключені  договори оренди. Розрахунок за 2020рік проведено на 100% в грошовій чи натуральній формі. Всі землі державної власності передані в оренду.

      Коштів у місцевому бюджеті не вистачає. Водночас органи місцевого самоврядування обвішані повноваженнями без найменшого врахування того, чи здатні вони їх виконувати самі. І тут на допомогу їм повинні прийти товаровиробники (орендарі, які орендують земельні ділянки). Підписання соціальних угод між виконкомом сільської ради та орендарями земельних часток дає надію на співпрацю в розвитку соціальної інфраструктури села, посиленню соціального захисту власників паїв, дає змогу утримувати та розвивати заклади соціально-культурної сфери села, надавати послуги по благоустрою населених пунктів. Проаналізувавши соціальні угоди ( в разі їх 100% підписання) з розрахунку 150 гривень за гектар.

     Звичайно цих коштів не вистачить щоб вирішити проблемніпитання, але зберегти те, що існує,можна.

    

    VI.Соціальний захист і зайнятість населення

             Виконавчий комітет сільської ради приділятиме значну увагу питанню соціального захисту населення, постійно забезпечуватиме  адресну підтримку  соціально  незахищених  верств  населення.

              Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту.

              По категоріях:

 

 • солдатські вдови та члени сім’ї загиблих – 2,
 • учасники війни– 4,
 • діти війни – 82,
 • інваліди загального захворювання  - 46,
 • інваліди з дитинства – 6,
 • одинокі громадяни похилого віку –58 .

Багатодітних сімей - 15(в них  64 дітей),

Неповних сімей – 12(в них неповнолітніх дітей 14),

Значна більшість з перелічених категорій населення потребує соціального захисту. Виконавчим комітетом сільської ради надається допомога у оформленні документів на одержання соціальних допомог.

 Надавалась допомога до Дня людей похилого вікув сумі -12500  грн,, до Дня інвалідів  та учасників ЧАЕС в сумі -  9500   грн.

Рішеннями виконавчого комітету сільської ради надано матеріальну допомогу на лікування жителям села на загальну суму  грн.учасникам АТО  в кількості 16 осіб виділена допомога в натуральній формі на  суму 14400,00    грн..

20 одинокихгромадян похилого віку перебуваютьна обслуговуванні соціальнихпрацівниківвід Драбівського територіального центру. Бажаючим надається допомога у організації завезення палива, обробітку присадибних ділянок.

        Жителі села, в яких немає природного газу, забезпечені твердим паливом, скрапленим газом.

       Сільською радою надаватиметься допомога  в оформленні субсидій на покриття комунальних витрат.

      Жителям села,  що опинилися в складних життєвих обставинах, надаватиметься матеріальна допомога.  В зв’язку з низьким рівнем життя населення на 2020рік заплановано видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення в сумі  100 000грн. 

На оплату праці фахівця з соціальної роботи направлена   субвенція районному бюджету в сумі  46860 грн.

 VII.Зміцнення правопорядку та профілактика злочинності.

       Організація роботи з населенням, є  однією з важливих умов успішного вирішення поставлених перед виконкомом сільської ради завдань щодо посилення боротьби зі злочинністю та зміцненню правопорядку.

      

За 2019 рік  злочинів кримінального характеру на території сільської ради не зареєстровано.

       Дільничним інспектором спільно з членами виконкому сільської ради ведеться роз’яснююча робота серед населення щодо профілактики злочинності, шляхом проведення, щомісяця єдиних днів профілактики правопорушень.

     З метою запобігання бездоглядності неповнолітніх та забезпечення контролю за роботою закладів торгівлі, розважальних закладів ,  обмежено перебування дітей до 16 років у вечірній час після 22.00 год. біля розважальних закладів та закладів торгівлі.

При виконкомі сільської ради створено громадське формування з охорони громадського порядку в кількості  13членів. Члени громадського формування виходять на чергування у вихідні та святкові дні.

      Членами виконкому, спільно з членами батьківського комітету та членами громадського формування проводяться рейди перевірки місць відпочинку молоді, з метою виявлення осіб схильних до правопорушень.

 Демківська  сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування, перш за все  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

       І нам би хотілося, щоб територіальні громади існували не лише на рівні Конституції і законів, а й у житті. Щоб наші громадяни відчули себе причетними до вирішення питань самоврядування, зрозуміли, що ми можемо спільно вирішувати ці питання так, як ми цього хочемо.

 

Секретар виконкому                                             Олена НИЗЕНКО

 

                                                          

 ДЕМКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

                   ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                             Рішення

 

  20грудня2019року                                                                     № 41-18/VІІ

 

Про Програмублагоустрою

Демківської   сільської ради на 2020 рік   

 

У відповідності до Закону України  «Про відходи» від 05.03.1998                           № 187/98-ВР, Закону України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму благоустрою території  Демківськоїсільської ради на 2020 рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію                з питань дотримання законодавства, планування місцевого бюджету, соціально-економічного розвитку села.

 

  Секретар сільської ради                                             Олена НИЗЕНКО

                                                                                   Затверджено рішенням

 Демківськоїсільської ради

від20.12.2019року  № 41-18/VIІ

Програма

 

благоустрою території  Демківської  сільської ради  на 2020 рік

 

І. Назва програми: Програма благоустрою  Демківської  сільської ради на 2020 рік

ІІПідстава для прийняття рішення про розробку Програми:

-         п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-         Закон України «Про відходи» від 05.03.1998;

-         Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004

ІІІМета Програми:

- забезпечити освітлення вулиць в нічний час;

- забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг;

- покращення транспортного обслуговування населення;

-вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій  основі покращення санітарного стану населених пунктів;

- розчистка вулиць та доріг загального користування від самосійних дерев та кущів;

- вирубування чагарників на території сільської ради;

- випилювання аварійних дерев;

- впорядкування кладовищ;

- проведення озеленення населених пунктів;

- виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

ІVВиконавці Програми:

-         Виконком  Демківської сільської ради;

-         підрядні дорожнобудівельні організації;

-          Демківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

-         підприємства територіально підпорядковані сільській раді;

-         домовласники;

-         основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

        VОсновні Програмні заходи:

-                 капітальний  ремонт вулиць;

-                 поточний ремонт вулиць;

-                 збирання, вивезеннята утилізація твердих побутових відходів;

-                 розчистка вулиць від снігу;

-                 розчистка вулиць та доріг загального користування від самосійних дерев та кущів;

-                 випилювання аварійних дерев;

-                 вирубування чагарників на території сільської ради;

-                 ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;

-                 санітарна очистка кладовищ;

-                 вирубування чагарників на території сільської ради;

-                 висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

VІ. Обсяги та джерела фінансування

З метою реалізації Програми благоустрою  Демківської  сільської ради передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2020 рік    

 

-         придбання  матеріалів для наведення санітарного стану  на території сільських кладовищ, придбання матеріалів для поточного ремонту  пам’ятників 55 000,00грн.    

 -  оплата за вуличне освітлення  -  82800 грн.

 -ремонт пам´ятників та  озеленення-55000 грн

- придбання  матеріалів-20782,00 грн.

  -     40 000,00грн- обслуговування вуличного  освітлення;

-ремонт доріг місцевого значення-500 000 ,00 грн.

-вуличне освітлення-120 000,00 грн.

Фінансування можливо буде збільшено за рахунок додаткових надходжень до бюджету сільської ради.

 

VІІ. Очікувані результати реалізації Програми.

При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населеного пунктув нічний час.

 

Паспорт програми

1.Назва  Благоустрій  Демківської сільської ради на 2020рік

2.Підстава для розробки — п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України «Про відходи» від 05.03.1998.;Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004.

3.Замовник програми – Виконком  Демківської  сільської ради

4. Мета — забезпечити освітлення вулиць в нічний час; забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів; виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

5. Початок – 2020 рік, закінчення — 2020 рік

6. Етап виконання – 2020 рік

7. Загальні обсяги фінансування, втому числі видатки сільського бюджету  –  255582,00 грн.

 

8Очікувані результати виконання — При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населених пунктів в нічний час.

9Контроль за виконанням – постійна комісія з питань планування місцевого бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку   Демківськоїсільської ради

10Строк звітності — щоквартально

 

 

 

Секретар сільської ради                                  Олена НИЗЕНКО

 


 

 

Демківська сільська рада

Драбівського  району   Черкаськоїобласті

                                       

                                         РІШЕННЯ

 

 20 грудня 2019 року                                                                      № 41-4/VІІ  

Про  затвердження лімітів споживання

 енергоносіїв  та природного газу 

по Демківські сільські раді на 2020 рік

 

 Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою забезпечення  раціонального ,економічного використання енергоресурсів  сільської ради  та своєчасності розрахунків за енергоносії :

 

 

ВИРІШИЛА:

1.Встановити  для сільської ради ліміти споживання електроенергії та природного газу ,згідно додатку.

2.Контроль за  дотриманням встановлених лімітів споживання енергоресурсів  і своєчасність  розрахунків за них на головного бухгалтера сільської ради Терещенко Т.І.

   

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 О.І.Низенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення сільської ради

 №21-4/VІІ від 20.12.2019 року

 

 

 

 

 

Ліміти споживання енергоносіїв

у фізичних обсягах  Демківського сільського бюджету

на 2020 рік.

 

№з/п

КФК

 електроенергія

природний газ

водопостачання

1

с/рада

 

 

 

2

клуби

 

 

 

3

ДДУ

«Оксанка»

 

 

 

4.

Благоустрій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Додаток №1

до рішення сільської ради

 №41-4/VІІ від 20.12.2019 р.

 Ліміти споживання енергоносіїв

у фізичних обсягах  Демківського сільського бюджету

на 2020 рік

 

сільська рада

Дошкільна установа

Будинки культури

 Вуличне освітлення

 Разом

квт/год

сума

квт/год

сума

квт/год

сума

квт/год

сума

квт/год

сума

СІЧЕНЬ

300

1200

2000

6700

700

2345

2240

7507

5240

17749

ЛЮТИЙ

300

1200

2000

6700

700

2345

2240

7504

5240

17749

БЕРЕЗЕНЬ

100

400

1800

6030

700

2345

2240

7504

4840

16279

КВІТЕНЬ

100

400

1800

6030

300

1005

2030

6800

4230

14235

ТРАВЕНЬ

100

400

1800

6030

250

838

2040

6834

4190

14102

ЧЕРВЕНЬ

100

400

2800

9380

250

838

2030

6800

5180

17418

ЛИПЕНЬ

100

400

1600

5360

250

838

2040

6834

3990

13432

СЕРПЕНЬ

200

800

1600

5360

250

838

2040

6834

4090

13832

ВЕРЕСЕНЬ

200

800

1600

5360

270

904

2030

6800

4100

13864

ЖОВТЕНЬ

300

1200

1600

5360

300

1014

2040

6831

4240

14399

ЛИСТОПАД

300

1200

1800

6030

700

2345

2010

6800

4830

16375

ГРУДЕНЬ

300

1200

2000

6660

700

2345

1746

5752

4716

15966

РАЗОМ

2400

9600

22400

75000

5370

18000

24716

82800

54886

185400

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                               О.І.Низенко       


 


 
 ДЕМКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА
 ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

 Від 20.12.2019 року                                                                  №41-16/VІІ

 Про затвердження Програми
соціального захисту населення «ТУРБОТА»

 Заслухавши інформацію  секретаря сільської ради О.І.Низенко  з метою поліпшення обслуговування найменш захищених категорій населення села, забезпечення на території ради реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму соціального захисту населення сільської ради «ТУРБОТА» (додається).

2. Фінансування програми проводити в межах фонду сільського бюджету.

3. Секретарю сільської ради  Низенко О.І.у тижневий термін опублікувати дане рішення на сайті  Демківської сільської  ради та оприлюднити на стендах сільської ради.

4.Головному бухгалтеру сільської ради  Терещенко Т.І. передбачити в сільському бюджеті  на 2020 рік  видатки на фінансування Програми  в сумі 100 000,00грн.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну планово-бюджетну комісію.

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                             О.І.Низенко

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням 41 сесії сільської ради від 20.12.2019 року

 

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 Демківської  сільської ради
«Т У Р Б О Т А»

Програма «Турбота» на 2020 рік розроблена з метою матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення проживаючого на території Демківської сільської ради

1. Мета і завдання Програми.

Метою програми соціального захисту населення «Турбота» (далі - Програма) є вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріального, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних і малозабезпечених громадян сільської ради, учасників Великої Вітчизняної Війни, учасників АТО, сімей які знаходяться в складних життєвих обставинах, виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян, поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, допомога на поховання непрацюючих осіб не  пенсійного віку.

 При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 •  доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання фінансової   установам і організаціям державної та комунальної власності, пільг та підтримки соціально-незахищених верств населення, а також учасників АТО;
 • необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

 Пріоритетні напрями Програми.

1.      Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів та підтримки сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах, а також учасників АТО, військовим частинам, установам і організаціям державної та комунальної власності

2.     Розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальної допомоги, здійснення соціальної реабілітації інвалідів.

3.     Підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, людей похилого віку, малозабезпечених громадян.

В основу розробки Програми покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, а також досвід сільських рад з даного питання.

 2.Фінансове забезпечення заходів Програми.

 Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

 3.Очікувані результати виконання Програми.

 Досягнення мети Програми та здійснення відповідних заходів дозволить :

- поліпшити соціальний захист інвалідів, ветеранів праці, людей похилого віку, а також учасників АТО;

- поліпшити матеріально – технічну базу та забезпечить належне функціонування   установ і організацій державної та комунальної власності

 4. ЗАХОДИ щодо виконання програми соціального захисту населення «Турбота»

 4.1 . Організаційно-правове забезпечення.

1.      Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання інвалідів, ветеранів війни та праці, сімей загиблих військовослужбовців, одиноких непрацездатних громадян з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної допомоги.

2.      Проводити обстеження сімей зі складними життєвими обставинами, надання їм державної соціальної допомоги, відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

3.      Вживати заходів для надання одноразової матеріальної допомоги пенсіонерам, інвалідам, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, багатодітним та одиноким матерям, сім’ям зі складними життєвими обставинами, а також учасникам АТО,   установам і організаціям державної та комунальної власності.

4.      Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту

 

Секретар сільської ради                                   О.І.Низенко