рішення

 ДЕМКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

19  червня   2018 року

 

№     15-4/VІІ

 

 

«Про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного

податку на 2019 рік»

 

         Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Демківська  сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.     Установити на території Демківської сільської ради ради: 

 1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на дошці оголошень, на веб-сайті  сільської ради.

               3. Контроль за виконанням рішення покласти навиконавчий комітет

               Демківської  сільської ради.

              4. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням,

               втрачає чинність   рішення Демківської сільської ради:

- від  22.06.2017року № 3-2/VІІІ «Про місцеві податки і збори на 2018».

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.        

          

         Сільський голова                                       Г.Г.Печеник

 

 

 

ДЕМКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

19  червня   2018 року

 

№     15-12/VІІ

 

 

 

Про  затвердження Положення

та встановлення ставки 

транспортного податку на території

сільської ради на 2019 рік.

 

Керуючись п.24 ст. 26, ст.69  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7, 10, 12 розділу І, ст.267 Податкового кодексу України, сесія сільської ради

                            В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про транспортний податок на території  Демківськоїсільської ради на 2019рік.

 2. Встановити ставку транспортного податку на території  Демківськоїсільської ради на 2019рік, згідно додатку.

3. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на дошці оголошень, на веб-сайті  сільської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти навиконавчий комітет  Демківської сільської ради.

 

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність   рішення  Демківської сільської ради:

від 22.06.2017  № 3-2/VІІ «Про місцеві податки і збори на 2018».

 

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

Сільський голова                                                      Г.Г.Печеник

                                                      

 

                                                     Додаток  до рішення Демківської

                                                      сільської  ради від 19.06.2018 №-15-12/VІI

 

Положення 
про податок на майно в частині транспортного податку

 

Загальне положення 
Транспортний податок – це місцевий податок, кошти від якого зараховуються до бюджету Демківської сільської ради . 
2. Платники податку 
Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі. 
3. Об’єкт оподаткування 
Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січняподаткового року.
4. База оподаткування 
Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3. 
5. Ставка податку 
Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3. 
6. Податковий період 
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
7. Порядок обчислення та сплати податку 
7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 
7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року). 
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 
7.3. Управління Державтоінспекції  ГУМВС України в Черкаській  області зобов'язане до 1 квітня 2018року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. 
З 1 квітня 2018року Управління Державтоінспекції  ГУМВС України в Черкаській  області зобов'язане щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 
7.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. 
7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. 
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 
7.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 
8.Порядок сплати податку 
Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до Золотоношківської сільської ради. 
9. Строки сплати податку 
Транспортний податок сплачується: 
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; 
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом,  які відображаються у річній податковій декларації. 

 

 


 Сільський голова                                                          Г.Г.Печеник

 

 

 

ДЕМКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

 ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

 

19  червня   2018 року

 

№     15-11/VІІ

 

Про встановлення ставок

та пільг із сплати податку

на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки,на 2019рік.

 

         Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Демківська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Установити на території Демківської сільської ради ради: 

 1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на дошці оголошень, на веб-сайті  сільської ради.

               3. Контроль за виконанням рішення покласти навиконавчий комітет

               Демківської сільської ради.

              4. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням,

               втрачає чинність   рішення Демківської сільської ради:

- від 22.06.2017  № 3-2/VІІІ «Про місцеві податки і збори на 2018».

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

          

         Сільський голова                                                            Г.Г.Печеник

 

 

ДЕМКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

19  червня   2018 року

 

№     15-10/VІІ

 

 

 

Про встановлення Єдиного податку

та затвердження відповідного

Положення на 2019 рік

 

        Керуючись  п. 24, ст.26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,», статей 10, 12, розділу  XIV Податкового кодексу України  Демківська сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про Єдиного податкуна території Демківськоїсільської ради на 2019рік.

 2. Встановити ставку Єдиногоподатку на території  Демківської  сільської ради на 2019рік, згідно додатку.

3. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на дошці оголошень, на веб-сайті  сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти навиконавчий комітет  Демківської сільської ради.

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність   рішення Демківської сільської ради:

від 22.06.2017  № 3-2/VІІІ «Про місцеві податки і збори на 2018».

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Сільський голова                                                     Г.Г.Печеник

 

 

ДЕМКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

19  червня   2018 року

 

№     15-10/VІІ

 

 

 

Про встановлення Єдиного податку

та затвердження відповідного

Положення на 2019 рік

 

        Керуючись  п. 24, ст.26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,», статей 10, 12, розділу  XIV Податкового кодексу України  Демківська сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про Єдиного податкуна території Демківськоїсільської ради на 2019рік.

 2. Встановити ставку Єдиногоподатку на території  Демківської  сільської ради на 2019рік, згідно додатку.

3. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на дошці оголошень, на веб-сайті  сільської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти навиконавчий комітет  Демківської сільської ради.

 

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність   рішення Демківської сільської ради:

від 22.06.2017  № 3-2/VІІ «Про місцеві податки і збори на 2018».

 

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

Сільський голова                                                     Г.Г.Печеник

 

 

ДЕМКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

 

19  червня   2018 року

 

№     15-10/VІІ

 

 

 

Про встановлення Єдиного податку

та затвердження відповідного

Положення на 2019 рік

 

        Керуючись  п. 24, ст.26, ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,», статей 10, 12, розділу  XIV Податкового кодексу України  Демківська сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про Єдиного податкуна території Демківськоїсільської ради на 2019рік.

 2. Встановити ставку Єдиногоподатку на території  Демківської  сільської ради на 2019рік, згідно додатку.

3. Оприлюднити рішення шляхом розміщення на дошці оголошень, на веб-сайті  сільської ради.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти навиконавчий комітет  Демківської сільської ради.

 

5. Вважати таким, що з дня набрання чинності цим рішенням, втрачає чинність   рішення Демківської сільської ради:

від 22.06.2017  № 3-2/VІІ «Про місцеві податки і збори на 2018».

 

5.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 

Сільський голова                                                     Г.Г.Печеник

                                                      

 

Додаток до рішення
Демківської сільської ради 
від 19.06.2018 №15-11/VІІ

 

Положення 
про податок на майно в частині податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1.      Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється на підставі ст.266 Податкового кодексу України.

 

2.      Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2.  Не є об'єктом оподаткування:

3.1.1.  об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

3.1.2. об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.;

3.1.3. об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

3.1.4. об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3.1.5.об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

3.1.6.об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

3.1.7.будівлідитячихбудинківсімейного типу;

3.1.8.гуртожитки;

3.1.9.житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

3.1.10.об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

3.1.11.об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середньогобізнесу, що провадять свою діяльність в малихархітектурних формах та на ринках;

3.1.12. будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

3.1.13. будівлі, спорудисільськогосподарськихтоваровиробників, призначені для використаннябезпосередньо у сільськогосподарськійдіяльності;

3.1.14об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстраці їправ на нерухомемайно та/або на підставі  оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткуванняоб'єктівжитлової та нежитлово їнерухомості, в тому числі їх часток, щоперебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загально площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставідокументів, що підтверджують  право власності на такийоб'єкт.

 

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різнихтипівоб'єктівжитловоїнерухомості, в тому числіїхчасток (у разіодночасногоперебування у власностіплатникаподаткуквартири/квартир та житловогобудинку/будинків, у тому числіїхчасток), - на 160 кв. метрів.

Такезменшення  надається один раз за кожнийбазовийподатковий (звітний) період (рік).

Граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування встановлена цим підпунктом не збільшувати.

Встановити пільги з податку, що сплачується на  території сільської ради  з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб,а саме для ДемківськоїЗОШ І-ІІІст., сільського Будинку культури, дошкільного навчального закладу ,,Оксанка “,  сільської ради, ФАПУ, релігійної організації України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

5.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не застосовуються на:

- об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі: для квартир понад 300 кв.м., для будинків понад 600 кв.м., для різних типів понад 900 кв.м.;

- об'єктиоподаткування, щовикористовуютьсяїхвласниками з метою одержаннядоходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькійдіяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.

Подати  до 1 лютого поточного року  до  контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих ними відповідно до абзацу першого та другого цього підпункту.

6. Ставка податку:

6.1. за 1 кв. м площіоб’єктажитловоїнерухомості 0,01 % розмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 01 січня  звітного (податкового) року.

6.2. за 1 кв. м площі   торгівельнихбудівель, ресторанівтабарів,кафе,будівель для публічнихвиступів 0,5 % розмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 01 січнязвітного (податкового) року;

6.3. за 1 кв. м площіоб’єктанежитлової  нерухомостііншогопризначення 0.5 % розмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 01 січнявітного (податкового) року.

6.4.Базовийподатковий (звітний) періоддорівнює календарному року.

6.5. Обчисленнясумиподаткуздійснюється  відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

6.6. Податоксплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

6.7. Поданнязвітностівідбуваєтьсявідповідно до норм Податкового кодексу України.

7. Податковий період.

Базовийподатковий (звітний) періоддорівнює календарному року.

 

8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

  та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно  на 60 та 120 кв.м. та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно  на 180 м.кв. та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом Драбівським відділенням Золотоніської ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодоновоствореного (нововведеного) об'єктажитлової та/абонежитловоїнерухомостіподатоксплачуєтьсяфізичною особою-платникомпочинаючи з місяця, в якомувиникло право власності на такийоб'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платникиподаткумають право звернутися з письмовоюзаявою до контролюючого органу за місцемпроживання (реєстрації) для проведеннязвіркиданихщодо:

- об'єктівжитлової та/абонежитлової  нерухомості, в тому числіїхчасток, щоперебувають у власностіплатникаподатку;

- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користуваннпільгоюізсплатиподатку;

- розміру ставки податку;

- нарахованоїсумиподатку.

У разівиявленнярозбіжностейміжданимиконтролюючихорганів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцемпроживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому новее податкове повідомлення-рішення. Попереднє податковеповідомлення-рішеннявважаєтьсяскасованим (відкликаним).

8.4. Платникиподатку - юридичні особи самостійнообчислюють суму податку станом на 1 січнязвітного року і до 20 лютого цього ж року подаютьконтролюючому органу за місцезнаходженнямоб'єкта/об'єктівоподаткуваннядекларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченомустаттею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодоновоствореного (нововведеного) об'єктажитлової та/абонежитловоїнерухомостідеклараціяюридичною особою – платникомподаєтьсяпротягом 30 календарнихднів з дня виникнення права власності на такийоб'єкт, а податоксплачуєтьсяпочинаючи з місяця, в якомувиникло право власності на такийоб'єкт.

9. Порядок обчислення сумм податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1.У разі переходу права власності на об'єктоподаткуваннявід одного власника до іншогопротягом календарного року податокобчислюється для попередньоговласника за період з 1 січняцього року до початку того місяця, в якомувінвтратив право власності на зазначенийоб'єктоподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якомувиникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику післяотримання інформації про перехід права власності.

10. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можутьсплачуватиподаток у сільській та селищніймісцевості через касисільських (селищних) рад за квитанцією про прийняттяподатків.

11. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами –авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, щонаступає за звітним кварталом, як івідображаються в річні йподатковій деклараці

 

Сільський голова                                                      Г.Г.Печеник

 

 

Демківська сільська рада

                Драбівського  районуЧеркаської  області

Рішення

«19»  червня  2018року                                               №15-9/VІІ

 Про  недовіру сільському голові

Заслухавши та обговоривши дане питання та керуючись ст.79  п.2 та

 ст.26 п.10  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

                                             ВИРІШИЛА:

В зв'язку з невиконанням своїх службових обов'язків та порушення здійснення наданих їй повноважень, висунути недовіру сільському голові Печеник Ганні Григорівні.

Секретар сільської ради                                                О.І.Низенко 

 

 

Демківська сільська рада

Драбівського  району Черкаськоїобласті

РІШЕННЯ

Від 06 липня 2018 року                                            №16-1/VІІ                                              

 Про скасування рішення

 сільської ради

Відповідно до п.15 ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та недотримання вимог ч.3ст.79 Демківська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

  1.Скасувати рішення сільської ради:

 «Про недовіру сільському голові» від  19.06. 2018року №15-9/VІІІ в зв´язку з невиконанням своїх службових обов´язків та порушення здійснення наданих їй повноважень.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради О.І.Низенко.

Секретар сільської ради                                        О.І.Низенко

Демківська сільська рада

Драбівського  району Черкаськоїобласті

 

РІШЕННЯ

 

 

06.07.2018                                                                            № 16 - 2/VІІІ

                                            

 

 

Про висловлення недовіри сільському голові

та дострокове припинення його повноважень

 

 

Відповідно до частини 2, 3 статті 79 та пунктів 10, 16 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі протоколу засідання лічильної комісії від 06.07.2018 № 3 про результати таємного голосування по висловленню недовіри сільському голові та дострокове припинення його повноважень Демківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Висловити недовіру сільському голові Печеник Ганні Григорівні.

2.      Достроково припинити повноваження сільського голови Печеник Ганни Григорівни.

3.      Доручити секретарю сільської ради Низенко Олені Іванівні звернутися до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови згідно чинного законодавства.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з земельних питань, дотримання законності та депутатської діяльності.

 

 

Секретар сільської ради                                          О.І. Низенко

Демківська сільська рада

Драбівського  району Черкаськоїобласті

 

                                          РІШЕННЯ

 

 

09.08.2018                                                                            №17-1/VІІІ

                                            

Про  дострокове припинення повноважень

сільського голови за народною ініціативою

 

 Відповідно до частини 5, 6 статті 79   Закону України «Про місцеве самоврядування», на підставі протоколу засідання  сільської виборчої комісії  від 31.07.2018 № 3 про  рішення  по опрацюванню  підписних листів виборців щодо відкликання сільського голови  за народною ініціативою Демківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Достроково припинити  повноваження  сільського голови Печеник Ганні Григорівні за народною ініціативою.

2.Покласти виконання обов'язків сільського голови на секретаря сільської ради Низенко Олену Іванівну.

3.      Доручити секретарю сільської ради Низенко Олені Іванівні звернутися до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови згідно чинного законодавства.

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію сільської ради з земельних питань, дотримання законності та депутатської діяльності.

 

 

Секретар сільської ради                                          О.І. Низенко